17 mai 2024

Muzeul Național al Literaturii Române, Chișinău

Bine ați venit pe pagina muzeului !

Aprecieri

Despre | Misiune | Structura | Administrație | Parteneri | Aprecieri


Aprecieri

Dr. hab. Ion Ciocanu, istoric și critic literar: „Organizator inspirat al numeroaselor expoziții consacrate scriitorilor clasici și celor contemporani, gazdă ospitalieră a doritorilor de a studia opere ale înaintașilor, păstrate în fondurile sale, posesor al unei impresionante colecții de fotografii ce reflectă viața și activitatea Uniunii Scriitorilor din Moldova (și nu numai), achizitor al tot mai multor portrete artistice ale maeștrilor cuvântului măiestrit, Muzeul Național de Literatură «Mihail Kogălniceanu» (odinioară «Dimitrie Cantemir») a încetat de mult să fie un simplu depozit de cărți. Iar cronicile literare, eseurile, articolele și, în fine, cărțile publicate de-a lungul anilor de Pavel Balmuș, Vasile Malanețchi, Mihai Papuc, Anatol Ciocanu, Valeriu Nazar, Călina Trifan, Veronica Boldișor, Nina Negru și de alți angajați ai săi ne inspiră încrederea că Muzeul tinde să devină o instituție de cercetare și de evaluare a patrimoniului nostru cultural…”


Arcadie Suceveanu, poet și publicist, președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova
: „Muzeul Național de Literatură «Mihail Kogălniceanu» are azi statut de adevărat centru literar, de «bancă» de date istoriografice și culturale. Fondul de cărți, manuscrise, facsimile, fotografii, documente – toate de o inestimabilă valoare artistică – oferă cercetătorilor multiple posibilități de documentare și inițiere în procesul literar basarabean. La dispoziția celor interesați se află documente și file îngălbenite, ce poartă mărturia unor «fapte» literare de odinioară, amprenta fizică a unor spirite tutelare ale literaturii române sau a unor scriitori «de serie», lucrarea de zi cu zi ce acționează «mașina literaturii…», iar sutele de expoziții aniversare, simpozioane, serate, medalioane, organizate și prezentate cu competență de colaboratorii Muzeului, întrețin climatul cultural, viața literară de la Chișinău…”.