17 mai 2024

Muzeul Național al Literaturii Române, Chișinău

Bine ați venit pe pagina muzeului !

SCRIITORII PROMOȚIEI ’70. „PORTRET ÎN GRUP: NICOLAE DABIJA, 75”

Pe 13 iulie 2023, Muzeul Național al Literaturii Române, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, organizează  expoziția comemorativă și medalionul literar cu genericul: Scriitorii promoției ’70. „Portret în grup: Nicolae Dabija, 75”.

Expoziția prezintă viața și opera scriitorului Nicolae Dabija în cărți, manuscrise, documente, scrisori, artă plastică, fotografii și obiecte personale.

Evenimentul va avea loc joi, 13 iulie 2023, ora 16.00,  în  Sala de expoziții nr. 1, str. Alexei Mateevici, nr. 79, Muzeul Național al Literaturii Române și va putea fi vizitată până pe 27 august 2023.

***

Nicolae DABIJA s-a născut pe 15 iulie 1948 în satul Bișcotari (azi Codreni), Cimișlia, în familia Cristinei și a lui Trofim Ciobanu. Este nepotul arhimandritului Serafim Dabija, unul din marii duhovnici români, deportat în Gulag în 1947. Absolvent al Universității de Stat din Moldova (1972). Redactor la Televiziunea Națională și la revista „Nistru” (1975-1984), redactor-șef al revistei pentru tineret „Orizontul” (1984-1986). Din 1986 și până la trecerea în eternitate, pe 12 martie 2021, a fost redactor-șef al săptămânalului „Literatura și arta”. Săptămânalul condus de Nicolae Dabija a avut un rol important în lupta de renaștere națională din Republica Moldova. În anii 1988-1989, „Literatura și arta” a fost cea mai importantă publicație care a susținut revenirea limbii române la grafia latină și decretarea ei ca limbă oficială în RSS Moldovenească, depășind tirajul de 260.000 de exemplare.

Deputat în Sovietul Suprem al URSS (1989-1991), deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1990-1994; 1998-2001). Membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi membru de onoare al Academiei Române (2003).

Laureat a numeroase premii, naționale și internaționale: Premiul Tineretului din Moldova (1977), Premiul de Stat al Republicii Moldova (1988), Marele Premiu „Nichita Stănescu” (1992, România), Premiul pentru Poezie „Mihai Eminescu” al Academiei Române (1995), Marele Premiu „Sfântul Gheorghe” al Festivalului Internațional de Poezie de la Uzdin, Serbia (2006), Premiul Național al Republicii Moldova (2011), Premiul „G. Leopardi” al Centrului Mondial al Poeziei (Recanatti, Italia, 2015), Premiul „Sceptrul Poeziei” acordat de Uniunea Scriitorilor din Macedonia (2015), Premiul „Prix de l’ Autre Édition”, Franța (2016), Marele premiu „Dulce Maria Loynaz” al Festivalului Internațional de Poezie de la Havana, Cuba (2017) ș.a.

Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Moldova (2011)

Doctor Honoris Causa al Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” (2016)

Doctor Honoris Causa al Universității din Târgu Jiu (2016)

Ordinul Republicii (1996)

Ordinul „Steaua României” în grad de Comandor (2000)

Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer (2014) 

Opera

Debutează cu placheta de versuri „Ochiul al treilea” (1975), titlu sugestiv, care se va extinde asupra întregii generaţii de scriitori ai anilor `70, supranumită „generația ochiului al treilea”. 

Apă neîncepută, poeme, 1977

Povești de când Păsărel era mic, poem pentru copii, 1980

Pe urmele lui Orfeu, eseuri, 1983 (ed. I), 1990 (ed. II)

Alte povești de când Păsărel era mic, pentru copii, 1984

Zugravul anonim, poeme, 1985

Antologia poeziei vechi moldovenești, 1987

Moldova de peste Nistru – vechi pământ strămoșesc, studiu documentar, 1990 (ed.I), 1991 (ed. II)

Aripă sub cămașă, 1988

Literatura română pentru clasa a 5-a, manual (în colab.), 1991

Daciada, manual de istorie pentru clasa I, 1991

Domnia lui Ștefan cel Mare, eseu, 1991 (două ediții)

Mierla domesticită, poeme, 1992

Daciada, manual de istorie pentru clasa II-a, 1992

Nasc și la Moldova oameni, povestiri pentru copii (carte de lectură pentru clasa IV-a), 1992

Daciada, manual de istorie pentru clasa III-a, 1993

Dreptul la eroare, poeme, 1993

Lacrima care vede, poeme, 1994

Oul de piatră, poeme, 1995

Literatura română pentru clasa a V-a, manual (în colab.), 1991

Libertatea are chipul lui Dumnezeu, eseuri, 1997

Fotograful de fulgere, poeme, 1998

Cercul de cretă, poeme autograf și desene, 1998

Cerul lăuntric, poeme, 1998

Icoană spartă, Basarabia, eseuri,  1998

Între dragoste și moarte, poeme, 1998

Poezia, bucuroasă tristețe, poeme, 1998

Tăceri asurzitoare, poeme, 1999

Harta noastră care sângeră, eseuri, 1999

La est de vest, eseuri, 2001

Vai de capul nostru, eseuri, 2001

Literatura română pentru clasa a VI-a, manual (în colab.), 2001

Așchii de stele, poeme și desene, 2002

În căutarea identității. Istoria neamului românesc din Basarabia povestită pentru elevi, 2002 (ediția 1, ediția a 2-a, adăugită), 2004 (ediția a 3-a)

Însemnări de pe front, eseuri, 2002

Râul în căutarea mării, eseuri, 2003

Basarabia, țara de la răspântii, eseuri, 2004

Doruri interzise, poeme, 2003 (ediția 1), 2004 (ediția a 2-a)

Bondari cu motor, poezii pentru copii, 2004

Fulger înrourat, poeme, 2005

Bezna vine de la Răsărit, eseuri, 2005

Limba și literatura română pentru clasa a VI-a, manual (în colab.),2006

Paznic pe înălțimi, eseuri, 2007

De ce limba noastră e română, eseu, 2007

Desțărați, eseuri, 2008

Maraton printre gloanțe, poeme, 2008

Mesaje pentru supraviețuitori, eseuri, 2009

Hoții de speranțe, eseuri, 2009

101 poeme poeme, 2009

Privighetori împăiate, poeme, 2009

Tema pentru acasă, roman, 2009

Tema pentru acasă, roman, ediția a II-a, 2010

Tema pentru acasă, roman, ediția a III-a, 2011

Tema de după tema pentru acasă, eseuri, 2011

Povești de când Păsărel era mic: Bătălia de la Nuiaua unde mi-am pierdut luleaua, poem pentru copii, 2011

Așchii de stele, poeme, 2011

Poeme pentru totdeauna, opera poetică, 2011

Făclia credinței. Mesaje din Basarabia, eseuri, 2012

Prutul are două maluri, publicistică, eseu, 2012

Tema pentru acasă, roman, ediția a IV-a, 2012

Nu vă îndrăgostiți primăvara!, nuvele, 2013

Drumul spre biserică. Rânduri și gânduri creștine, nuvele, versuri, fragm. de roman, trad., meditații, 2013

Manifest de unire, publicistică, eseu, 2013

Umbra sârmei ghimpate, publicistică, eseu, 2013

Psalmi de dragoste, poeme, 2013

Tema pentru acasă, roman, ediția a V-a, 2013

Mihai Eminescu – un poet de mâine. Asasinarea lui Eminescu, eseuri, 2014

Tăceri tălmăcite-n cuvinte, poeme, confesiuni, pagini alese cu CD, 2014

Biserica pe roți, eseuri, 2014

Tema pentru acasă, roman, ediția a VI-a, 2015

Tema pentru acasă, roman, ediția a VII-a, 2016

Tema pentru acasă, roman, ediția a VIII-a, 2016

Pe urmele lui Orfeu, eseuri, ediția a III-a, 2016

Reparatorul de vise, poeme, 2016

Te blestem să te îndrăgostești de mine, roman, 2017

Die Hausaufgabe (Tema pentru acasă), roman (în limba germană), 2018

Compito per domani. (Tema pentru acasă), roman (în limba italiană), 2018

Contra amneziei. Publicistică-eseu. Ediție prefațată de prof. dr. Lucian Strochi. Papirus Media, 2018

Așchii de Cer. Proză. Chișinău: Editura pentru Literatură și Artă, 2018

Hazi feladat (Tema pentru acasă), roman, (în limba maghiară), 2019

Домашнее задание. (Tema pentru acasă), roman (în limba rusă), 2019

Poeme alese. Colecția „Din Basarabia”. Editura UZP, 2019

L`uomo, lo scrittore, l`amico. Besozzo: Publicazione pro manuscripto a uso privato, 2021

Te blestem să te îndrăgostești de mine! Proză scurtă. Chișinău: Editura pentru Literatură și Artă, 2021

Tema pentru acasă, roman, ediția a IX-a, 2022

Referințe

Nicolae Dabija scrie o poezie în cheie imnică, elegiacă sau monodică, programatic mesianică în ultimele volume. Formula lirică este ferm conturată, limpede, ca aerul filtrat al clasicității… Poet al unui univers al candorilor în care dispare materialitatea și obiectivitatea, fiindcă totul se înfrăgezește, înflorește, înmugurește, el îmbrățișează mai apoi registrul inspirației naționale și sociale care implică, firește, hieratism, oracularitate, înverșunare polemică… Aderența patetică la formula impresionalizată, etico-socială, mesianică generează calitățile și deficiențele acestei poezii aici delicat-fanteziste, aici cu caracter ocazional, de notație realistă febrilă.

Mihai CIMPOI, „O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia”, Chișinău: Arc, 1997, p. 224

Poeziile lui Nicolae Dabija sunt autentice emanații ale unei vocații și ale unei conștiințe estetice pe măsura vocației sale. Spațiul mitic-baladesc, postura romantic-vagantă, ironic-sentimentală sau violent-sarcastică alternează cu cea a contemplației ideatice în care deschiderea alegorică vizează, cu siguranță, câmpul cunoașterii artistice. „Tot eșuând din adevăr în adevăr/ istoria cu marile-i secrete”, ajungem să credem împreună cu poetul în singura bucurie indubitabilă – că mai există viață pe pământ. Și că mai trec noi zburători cu aripile ascunse sub cămașă.

Natalia CANTEMIR, „Nicolae Dabija. Biobibliografie”, Chișinău: Litera, 1999, p. 11