25 martie 2023

Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”

Bine ați venit pe pagina muzeului !

Ghenadie NICU – 60 de ani de la naștere

Poetul, eseistul, criticul literar și publicistul Ghenadie Nicu s-a născut la 13 februarie 1963 în or. Bălți. După absolvirea Facultății de Filologie a Universității de Stat din Moldova (1985), a fost corespondent la ziarul „Sfatul Țării” și lector la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. A urmat apoi studii de doctorat la Institutul de Limbă și Literatură al Academiei de Științe a Moldovei, apoi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova și al Uniunii Scriitorilor din România.

Poet de factură intelectuală, Ghenadie Nicu a debutat în volumul colectiv Dintre sute de catarge (1990), iar editorial, cu volumul de poezii Calmant pentru Alter Ego (1992), pentru care i s-a decernat premiul Societăţii culturale „Agora” din Botoşani.

Este prezent în antologiile Portret de grup. O altă imagine a poeziei basarabene (1995) și Poezie. Literatura din Basarabia în secolul XX (2004).

Jurnalist cu un stil și vocabular inconfundabile, Ghenadie Nicu a fost corespondent la „Ziarul de Iași” și a publicat eseuri și articole de critică literară în „Viața Basarabiei”, „Semn” (Bălți), „Contrafort”, „Revista Literară”, „Dacia Literară” și „Timpul (Iași)”. Este autorul unui jurnal inedit, din care a publicat doar mici fragmente.

Pentru  al doilea  volum de versuri, Deșertul consoanelor (2003), i-a fost acordat premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova. Cel de-al treilea volum de versuri al lui Ghenadie Nicu, Un link spre nicăieri, apare în 2019, la câteva luni după decesul autorului pe 19 august 2019, volum în care poetul „își dorește doar să confere un sens, un sens ultim și lămuritor, „gropii aporetice” în care, mai devreme sau mai târziu, ne prăbușim cu toții. Și să i-l confere în singurul chip posibil, pe care l-a învățat de la marii cântăreți ai Nopții: prin poezie.” (Adrian Ciubotaru)

Opera: Calmant pentru Alter Ego, Editura Hyperion, 1992; Deșertul consoanelor, Editura Știința, 2003; Un link spre nicăieri, Editura Arc, 2019.

câteodată lucrurile iau forme reci și umede

te simți ca un grăunte incomunicabil în pliurile lor ostile

și de frica monotoniei te dai mai aproape

e acolo un fir de apă

auzi clinchetul acoperit de bezna flușată

dacă ai putea trece pe-o creastă de val

fantomatic pe sub luna cadaverică

trăgând ca un lacăt de fermoar orizonturile după tine

ziua de azi ți-ar veni la picioare supusă.

(din volumul Un link spre nicăieri, 2019)

Aprecieri:

„Eseist de calitate, exersându-se în varii domenii, el cinsteşte – ca poet – tocmai iconoclastia postmodernismului: „totul până la urmă se vădeste un aranjament cu improbabilităţi”. Sub asaltul „umbrelor granulate”, răsfoind „aburoase proiecte”, iubind „lentoarea maladivă a frazei”, autorul – traversând „deşertul” – lasă „dâre de propoziţii în existenţial”.  (Adrian Dinu RACHIERU)

„Ghenadie Nicu se serveşte ca şi în trecut de un vocabular select, vehement-neologistic, de o anume grandilocvenţă a neologismelor, caută să le dispună în poziţii inedite aşa cum procedează maestrul de şah cu figurile de pe tablă, dar expresia sa are un contur mai regulat, este mai puţin obscură.”   (Grigore CHIPER)

„Poezia este, la Ghenadie Nicu, emanația unui calcul de efecte și artificii retorice, toate înfășurate în hlamida fanteziei. Semnele (poetice) intră în emisie din direcții paralizante, dar fără a se împlini vreodată rotund, sferic în enunțuri cap-coadă.”  (Nicolae LEAHU)

Referințe:

Galaicu-Păun Em., Cine ia în seamă personajul timid. „Sfatul Țării”, 1992, nr.220-224; Lungu E., Deocamdată jocul vieții, în vol.Nicu Gh.Calmant pentru Alter ego, 1992; Christi A., Mesaje cu efect de calmant. „Viața Românească”, 1993, nr.10-11; Leahu N., Fantezismul eclectic și izoteric. „Basarabia”, 1996, nr.1-2; Codreanu T., Poezia basarabeană la răscruce. „Tinerimea Moldovei”, 1996, 25 apr.; Cimpoi M.,  O istorie a literaturii române din Basarabia. Ch., 1997; Galaicu Păun Em., Heteronimul lui…,în vol: Galaicu Păun Em., Poezia de după poezie. Ultimul deceniu.Ch. 1999; Leahu N. Maestrul și calfa, pref.la vol: Nicu Gh., Deșertul consoanelor. Ch.2003; Leahu N., Poetul și rentierii, „Semn”, 2004, nr.1-2; Țurcanu L., Poezia basarabeană din ultimele decenii, „România Literară”, 2007, nr.16; Șleahtițchi M., Este înalt, pomădat și distins, în vol.:Cerc deschis…, 2008; Rachieru A.D., Ghenadie Nicu și „fețele alterității”, „Convorbiri literare”, 2009, nr.1; Ciubotaru Adrian. Cuv.înainte la Un link spre nicăieri. Ch. 2019; Gribincea V., Direcțiile linkului spre nicăieri, „Contrafort”, 2020, nr.4.

Felicia CENUȘĂ, cercetător științific superior la Muzeul Național al Literaturii Române