18 mai 2024

Muzeul Național al Literaturii Române, Chișinău

Bine ați venit pe pagina muzeului !

Fondul Periodice

În Fondul Periodice sunt peste 20 de mii de unități de păstrare, în cea mai mare parte publicații periodice apărute până la și, mai ales, după 1940. Menționăm aici primele numere din Magazin istoric pentru Dacia, prima revistă din Țara Românească, care apare începând cu anul 1845, sub redacția lui August Treboniu Laurian și Nicolae Bălcescu. Revista este destinată, după modelul Arhivei Românești a lui Mihail Kogălniceanu, publicării documentelor istorice referitoare la poporul român; Columna lui Traian, revistă editată de B.P. Hasdeu începând cu anul 1870, în care savantul și-a publicat studiile istorice, de folclor comparat și etnografie; Gazeta Bucovinei pe anul 1892 (colecție completă), ce conține un bogat material despre tradițiile și obiceiurile românilor bucovineni ș.a.

Dintre publicațiile mai importante din prima jumătate a sec. XX în patrimoniul Muzeului se păstrează Viața Românească, editată la Iași, începând cu anul 1906, sub conducerea scriitorului și omului politic Constantin Stere; Revista Fundațiilor Regale, 1934; Gândirea din anii 1921-1931, la care au colaborat personalități de seamă precum Lucian Blaga, Cezar Petrescu, Tudor Vianu, Gib I. Mihăiescu, Liviu Rebreanu, Nichifor Crainic ș.a.; Convorbiri literare, din care menționăm în mod aparte numerele 6, 7, 8 și 9 din 1939, consacrate integral împlinirii a 50 de ani de la trecerea în eternitate a lui Mihai Eminescu. Alte titluri de periodice păstrate în colecțiile Muzeului: Basarabia, Viața Basarabiei (Chișinău), Cuget Moldovenesc (Bălți), Solidaritatea (Soroca), Bugeacul (Bolgrad), Însemnări ieșene (Iași), România literară (București), Revista Bucovinei (Cernăuți) și multe altele.