2 decembrie 2023

Muzeul Național al Literaturii Române, Chișinău

Bine ați venit pe pagina muzeului !

Fondul Manuscrise

Fondul Manuscrise cuprinde peste 28 mii de unități de păstrare, din perioada medievală, din epoca modernă și din cea curentă. Vom aminti, înainte de toate, de o variantă (incompletă) a romanului popular Varlaam și Ioasaf din sec. al XVIII-lea, ajuns la Muzeu în 1965. Manuscrisul a fost descoperit la mănăstirea Vărzărești și restaurat (copertat) în 1926 la Tipografia Liceului Industrial din Chișinău. Nota de pe foaia de titlu – „Întru aceeași zi viața cuvioșilor părinți Varlaam și Ioasaf de la India” – sugerează că textul a făcut parte dintr-o culegere mai amplă de „vieți ale sfinților”.

Muzeul mai deține cărți-manuscris în limbile română și slavonă, numeroase documente și zapise de la sfârșitul sec. al XVIII-lea.

O importanță aparte, istorico-literară și documentară, pentru cultura românească o are carnetul cu versuri de la Mărășești din 1917 al lui Alexei Mateevici, care inserează poemul Limba noastră și alte poezii originale și traduceri din lirica rusă făcute de poet la momentul respectiv; la fel de valoroase sunt și scrisorile lui Al. Mateevici trimise familiei sale de pe frontul de la Mărășești.

Majoritatea pieselor din Colecția de manuscrise aparțin scriitorilor contemporani: Nicolai Costenco, George Meniuc, Vasile Vasilache, Liviu Deleanu, Liviu Damian, Vlad Ioviță, Vladimir Beșleagă, Grigore Vieru, Anatol Ciocanu, Arhip Cibotaru, Victor Teleucă, Gheorghe Vodă, Valentin Roșca, Petru Zadnipru, Pavel Boțu, Anatol Codru, Dumitru Matcovschi, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu etc., etc.