3 februarie 2023

Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”

Bine ați venit pe pagina muzeului !

Sprijin financiar de la Guvernul României

Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” a obținut un sprijin financiar în valoare de 102 070 lei (RON) de la Guvernul României, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, pentru proiectul „Digitalizarea colecțiilor de cărți și manuscrise ale Muzeului Național de Literatură «Mihail Kogălniceanu»”.

http://drrm.gov.ro/w/rezultatele-celei-de-a-treia-sesiuni-de-evaluare/?fbclid=IwAR1M8t1tKJ7letRt1PuRXnADbOlJMtM-OhDLUsWRUiRLYELvTLn-5AexbZM

Muzeul își propune să modernizeze formele de depozitare și întreținere a cărților și manuscriselor scriitorilor români (clasici și moderni) prin digitalizarea acestora.

Dintre documentele care vor fi digitalizate în cadrul proiectului, menționăm:

  • Istoria Valahiei, a Moldovei și a valahilor transdanubieni de Mihail Kogălniceanu, 1837;
  • Cronicele României, Ed. Mihail Kogălniceanu, 1872;
  • Fabule de Alexandru Donici, 1840;
  • Ioan Vodă cel Cumplit de B.P. Hasdeu, 1865;
  • Păcatele tinereților de Constantin Negruzzi, 1872;
  • Dumbrava Roșie de Vasile Alecsandri, 1872;
  • Carnetul cu versuri de la Mărășești al lui Alexei Mateevici, din 1917, manuscris în care este și poemul Limba noastră;
  • Manuscrise din Gulag ale scriitorilor români din Basarabia (Nicolai Costenco, Nicolae Țurcanu ș.a.).

Datorită realizării acestui proiect:

a) bunurile de patrimoniu din fondurile Muzeului vor fi mai accesibile cercetătorilor științifici din Republica Moldova și România;

b) muzeul se va putea conecta la noile media, adresându-se astfel vizitatorilor virtuali, români de pretutindeni;

c) digitalizate, unele cărți și manuscrise din fondurile Muzeului vor putea fi utilizate și de profesori ca material ilustrativ la orele de literatură română;

d) documentele digitalizate vor putea fi utilizate de profesorii de limba și literatura română din România, pentru a extinde receptarea literaturii române dincolo de Prut;

e) digitalizate, cărțile și manuscrisele muzeului vor putea fi utilizate și de românii din alte spații (Ucraina, Serbia, Ungaria etc.);

f) digitalizate, cărțile și manuscrisele clasicilor români și ale scriitorilor români din Basarabia, deținuți politici, vor deveni mai accesibile publicului larg.

Obiective:

– achiziționarea echipamentului necesar pentru digitalizarea cărților și manuscriselor;

– crearea unei colecții digitale de: cărți vechi și manuscrise în limba română; manuscrise ale scriitorilor români din Basarabia deținuți politici în Gulag;

– organizarea unei expoziții on-line de lansare a colecției digitalizate.