3 februarie 2023

Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”

Bine ați venit pe pagina muzeului !

Eveniment editorial. „Alexandru Plămădeală: un promotor al frumuseții clasice”

Recent, la Editura Știința din Chișinău, în colecția „Personalități notorii”, a apărut volumul Alexandru Plămădeală: un promotor al frumuseții clasice.

Lucrarea a fost elaborată în cadrul Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”. La realizarea volumului au contribuit: Vasile Malanețchi (selecție, prefață, tabel cronologic și coordonare) și Tamara Malanețchi (documentare).

Cartea conține:

  • o serie de analize, exegeze, interpretări, reevaluări ale operei lui Alexandru Plămădeală;
  • mărturii ale contemporanilor, memorii, interviuri;
  • două articole ale lui Alexandru Plămădeală despre arta plastică din Basarabia, publicate în revista „Viața Basarabiei” (1933, 1934) și corespondența artistului cu familia;
  • un album fotodocumentar, în care sunt incluse și fotografii din fondurile Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”.

Vasile Malanețchi: „Rar se întâmplă ca o lucrare de artă să aibă un impact atât de puternic asupra mediului social, să exercite o influență atât de covârșitoare asupra conștiințelor, precum o constatăm în cazul statuii din Chișinău a Voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt – opera de geniu a sculptorului Alexandru Plămădeală. /…/ Eram student, la începutul anilor ’70, când am auzit pentru prima dată vorbindu-se, e adevărat, cu jumătate de gură, despre «fapte reprobabile» comise în legătură directă cu statuia  din colțul Parcului «A.S. Pușkin» (cum se numea, pe atunci, actuala Grădină Publică «Ștefan cel Mare»), despre tineri exmatriculați din instituții de învățământ și chiar de acțiuni mai dure aplicate unora dintre ei. În pofida îndoctrinării marxist-leniniste sovietice, la care erau supuse masiv generațiile noi de basarabeni, se trezeau la viață germenii conștiinței de neam. Simbolul întruchipat de statuia Marelui Voievod lucra, ea încetase să mai fie un simplu monument”.